Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete zde.

Formulář pro uplatnění reklamace naleznete zde.

Když zboží dorazí

Nejprve zkontrolujte neporušenost obalu zboží a v případě jakékoliv závady toto neprodleně oznamte přepravci. Bude-li obal vykazovat známky hrubého poškození, nemusíte zásilku převzít. Raději si všechno vyfoťte a zašlete na náš email.

Vrácení zboží

Ze zákona máte právo na vrácení zakoupeného zboží do 14 dnů bez udání důvodu. Toto zboží nesmí být použito a nijak poškozeno. Zároveň je nutné zaslat písemné prohlášení (odstoupení od kupní smlouvy). Náklady zpětného zaslání hradí kupující.

Záruka

Naše výrobky vyrábíme kvalitně, ale jako každé dřevo nemají rády oheň nebo vodu. Nicméně i mistr hračkář se někdy utne. Právo z vady zboží můžete uplatnit do 24 měsíců od převzetí zboží. Za opotřebení zboží obvyklým užíváním neodpovídáme.

Omezení odpovědnosti za vady vyplývající z povahy zboží a nevhodného způsobu užití

Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé nevhodným výběrem zboží, způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením, vyplývající z nedodržení pokynů/návodu k užití výrobku, užitím zboží v rozporu s deklarovaným účelem, nedodržením způsobu ošetřování či nenahlášením vady bez zbytečného odkladu. V takovém případě může být omezení odpovědnosti ve svém důsledku kvalifikováno jako způsobení vady kupujícím.

Více informací a reklamační řád naleznete v obchodních podmínkách.